شرکت نفت میعاد کاسپین

هیدروکربن، حلال، حلال 402، حلال 403، پالایشگاه کرمانشاه، پالایشگاه اصفهان