شرکت نفت میعاد کاسپین

نفت میعاد،نفت میعاد کاسپین،ایزگام تکبام تهران،ایزوگام شفق شرق،ایزوگام سایدا،ایزوگام مرداد پشم شیشه،ایزوگام فویلدار،ایزوگام صادراتی،ایزوگام شرق،ایزوگام دلیجان،ایزوگام M.C.O،قیر