شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر گونی،قیر مخلوط،قیر استاندارد،ایزوگام 4 میل،ایزوگام شرق