شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر مخلوط،قیر شل،قیر بشکه پاسارگاد،قیر بشکه جی،قیر سفت،ایزوگام استاندارد