شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر حلب،قیر بشکه،قیمت قیر،قیر استاندارد،قیر بشکه صادراتی،و،قیر 15*90قیر صادرات،قیر کارتن.،قیر مخلوط،قیر شل،قیر بشکه پاسارگاد،قیر بشکه جی،قیر سفت،قیر جامد،ایزوگام،ایزوگام دلیجان،ایزوگام استاندارد