قیر حلب،قیر بشکه،قیر استاندارد،قیر مخلوط،قیر شل،قیر بشکه جی،ایزوگام دلیجان،ایزوگام استاندارد