شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر بشکه پاسارگاد،قیر بشکه جی،قیر سفت،قیر جامد،ایزوگام دلیجان،ایزوگام استاندارد