شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر استاندارد،قیر مخلوط،قیر شل،قیر بشکه پاسارگاد،ایزوگام دلیجان،ایزوگام استاندارد