هیدروکربن ها

هیدروکربن‌ها، به‌طور ساده در دانش شیمی، دسته‌ای از مواد آلی هستند که در ساختار مولکولی آن‌ها، فقط اتم‌های عنصرهای کربن و هیدروژن شرکت دارند. هیدروکربن‌ها، همانند دسته‌بندی تمام مواد آلی، در دو گروه آلیفاتیک و آروماتیک قرار می‌گیرند.[۱] از نگاه دیگر می‌توان هیدروکربن‌ها را در دو گروه سیرنشده و یک گروه سیرشده قرار داد. انواع …

فروش هیدروکربن و حلال های پالایشگاهی

فصلی جدید در همکاری با پالایشگاه های کرمانشاه و اصفهان بنا به تقاضای بالای مشتریان و بازار های داخلی و خارجی در خصوص تامین هدروکربن ها و حلال های 402 و 403 ،قرارداد همکاری جدیدی با پالایشگاه های کشور در خصوص تامین محصولات به صورت مستیم امکان پذیر گردید. https://jaypasargadoil.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF/ با عنایت به دسترسی شرکت …