شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر 85.100 بشکه 190 کیلویی یا 80.100 صادراتی

شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر 85.100 بشکه 190 کیلویی یا 80.100 صادراتی شرکت نفت میعاد کاسپین مخصوص صادرات

شرکت نفت میعاد کاسپین جهت صادرات به کشورهای نظیر افغانستان و پاکستان

بخشی جهت بشکه پر کنی ومضروف دارد که با کنترل مدبر فتی و مدبر تولید

بر روی این بخش و اموزش پرسنل خود سعی کرده تا بهترین قیر سفارش داده شده

توسط مشتریان خارجی خود را بهترین نحوه مظروف کرده و قبل از ان قیر ارسالی

توسط مشتری در ازمایشگاه از نظر کیفیت کنترل شده و سپس از تانکر های حمل قیر تخلیه

در مخازن و بعد از ان به قسمت بشکه پرکنی هدایت و مظروف میگردد

و اما تولید قیر نیز بخشی از خدمات شرکت به مشتریان صادراتی میباشد

که با خرید خوراک قیر که همان وکیوم باتوم میباشد و انتقال ان از شرکت پالایش وپخش

به برج تقطیر شرکت به سفارش مشتریان خارجی قیر با انواع گرید به جهت صادرات تولید میکند

انواع گرید قیر که شامل گریدهای مختلف در زیر میاشد در قسمت انالیز شرکت نمونه

انالیز ان هم موجود میباشد

 

انواع گرید قیر

قیر با گرید           60/70

قیر با گرید           40/50

قیر با گرید           85/100

قیر با گرید           80/100

قیر با گرید            20/30

قیر با گرید            20 /10

قیر با گرید            90/15

قیر با گرید            70/100

و گرید های دیگه جهت مصارف خواص در شرکت تولید میگردد

شرکت ما حتی میتواند قیر مخصوص تولید ایزوگام هم تولید کرده و به سفارش

مشتری خارجی بر اساس کیفیت مد نظر مشتریان که به مشاوره از مدیر تولید

با فرمول خاص خود مشتری و یا فرمول خاص شرکت که به جهت کیفیت ایزوگام تولیدی

با چند فرمول به مشتریان صادراتی میکس قیر جهت تولید ایزوگام عرضه نمایید

ما به هر حال دست مشتریان صادراتی را جهت ارایه خدمات باز میگذاریم تا نوع قیر و مظروف

را خودشان انتخاب کنن

با تشکر مدیریت شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر 85.100 بشکه 190 کیلویی یا 80.100 صادراتی

قیر 85.100 بشکه 190 کیلویی یا 80.100 صادراتی