شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر پالایشگاهی 85.100 فله تهران

شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر-پالایشگاهی-85-100-فله-تهران ق

یر پالایشگاهی 85.100 فله تهران نفت پاسارگاد تهران عامل فروش

شرکت نفت میعاد کاسپین عامل فروش قیر نفت جی