شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر فله 60/70 پالایشگاه تهران

شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر فله 60/70 پالایشگاه تهران قیر فله 60/70 پالایشگاه تهران

محصولی از نفت پاسارگاد عامل فروش شرکت نفت میعاد کاسپین با کد بورس کالا و انرژی