شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر بشکه 60.70 یا شل 80 کیلویی

شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر بشکه 60.70 یا شل 80 کیلویی

قیر بشکه 60.70 یا شل 80 کیلویی شرکت نفت میعاد کاسپین

با نشان استاندارد در تولید قیر و ایزوگام دارای ایزو و CE

 

قیر بشکه 60.70 یا شل 80 کیلویی