شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر-بشکه-210-کیلویی-60.70-پاکستانی-بدون-رنگ-نو-صادراتی

شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر بشکه 210 کیلویی 60.70 پاکستانی بدون رنگ نوقیر بشکه 210 کیلویی

60.70 پاکستانی بدون رنگ نو شرکت نفت میعاد کاسپین مخصوص صادرات

یک از محصولانی است که فقط انحصار کشور پاکستان میباشد و این نوع

بشکه بیشتر در کارگا های بشکه سازی کوچک تولید میگردد ابعاد دیگری

همین نوع بشکه تا 230 کیلو نیز میباشد و این نوع بشکه برای حمل زمینی

به صرفه میباشد و در حمل دریایی اگه قرار باشد در کانتینر 20 یا 40 فوت

قرار بگیرید به دلیل استاندارد نبودن جهت جا گیری در چنین کانتینری و

ابعاد این نوع بشکه برای حمل دریای طراحی نشده

قیر-بشکه-210-کیلویی-60.70-پاکستانی-بدون-رنگ-نو-صادراتی

کشور پاکستان به دلیلی که در خود کشور پاکستان توسط پالایشگاه های

بومی طی سالهای متوالی این نوع بشکه پر و مظروف میگردد دارای

خواهان زیادی میباشد

شرکت ما هم با بهره گیری از یک خط پر کن این نوع بشکه طی سالهای

گذشته این نوع بشکه را مظروف وبسته بندی کرده و به گمرکات و

بازرچه ای مرزی این کشور ارسال کرده

هدف نهای شرکت بسته بندی مناسب و سرعت حمل و کیفیت

مد نظر تجار خارجی مخصوصا کشور همسایه پاکستان میباشد

 

https://www.aparat.com/v/72gN9

با کلیک کردن بر روی پیوند بالا نمونه مظروف کردن قیر بشکه را

مشاهده میفرمایید

شرکت نفت میعاد کاسپین   طی سالهای گذشته تلاش فراوانی

کرده که در بازار صادرات رضایت مشتری را فراهم نماید و کمکی

هر چند کوچک به افزایش صادرات قیر کشور نماید

ما امید داریم تا با همکاری پرسنل این شرکت بتوانیم تا در دیگر

بخشهای شرکت هم که صادرات ایزوگام میباشد نیز فعالیت قابل

توجه بیشتری نماییم

با تشکر شرکت نفت میعاد کاسپین

09121901230

قیر-بشکه-210-کیلویی-60.70-پاکستانی-بدون-رنگ-نو-صادرات