شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر بشکه شل 220 کیلویی

شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر بشکه شل 220 کیلویی قیر بشکه شل 220 کیلویی

شرکت نفت میعاد کاسپین دارای 5 برند تولید ایزوگام

قیر پاسارگاد و قیر نفت جی استاندارد

قیر -بشکه شل -60/70

قیر بشکه شل 220 کیلویی