شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر کارتنی 10 کیلویی

شرکت نفت میعاد کاسپین

 

قیر کارتنی 10 کیلویی شرکت نفت میعاد کاسپین متخصص در تولید

قیر کارتنی با بهترین کیفیت با نشان استاندارد ایران و اروپا

 

قیر کارتنی 10 کیلویی

قیر کارتنی 10 کیلویی