شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر مخلوط بشکه 220 کیلویی

شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر مخلوط بشکه 220 کیلویی شرکت نفت میعاد کاسپین دارای 5 برند

در تولید قیر ایزوگام و تجربه صادرات به کشورهای همسایه و فروش داخلی

 

قیر بشکه مخلوط