شرکت نفت میعاد کاسپین

ایزوگام شفق شرق فویلدار 4 میل 10متر پلیمری

شرکت نفت میعاد کاسپین

 

ایزوگام شفق شرق فویلدار 4 میل 10متر پلیمری

 

| قیمت ایزوگام |قیمت قیر|قیمت عایق|میعادکاسپین |ایزوگام شرق

شفق -شرق

|عایق شرق|لایه شرق|قیربشکه|قیمت بشکه قیر