شرکت نفت میعاد کاسپین

ایزوگام سایدا فویلدار 4 میل 10 متر پلیمری

شرکت نفت میعاد کاسپین

ایزوگام-سایدا-فویل -استاندارد

ایزوگام سایدا 4 میل فویلدار 10 متری پلیمری