ایزوگام

ایزوگام در واقعه همون ورقهای انعطاف پذیر قیری تقویت شده با دو لایه تیشو پلیستر میباشد که بسته به منطقه مورد استفاده نوع قیر داخل محصول گریدهای متفاوتی دارد

Showing all 11 results