ایزوگام-شرق-شفق-10-متر-4-میلپلیمری

ایزوگام شفق شرق تولید شده با قیر 60/70با کیفیت بالا و استاندارد ایران دارای استاندارد گرمسیری و استاندارد معتدل

نظر خودتان را ارسال کنید