حلب -قیر 17- کیلوی

حلب-قیر-17-کیلویی

قیر حلب 17 کیلویی بیشتر در ساختمان سازی و عایق کاری مورداستفاده قرار میگیرد

نظر خودتان را ارسال کنید