قیمت قیر در پالایشگاه تاریخ 17 بهمن 97 نفت پاسارگاد

قیمت قیر در پالایشگاه تاریخ 17 بهمن 97 نفت پاسارگاد قیمت قیر در پالایشگاه تاریخ 17 بهمن 97 نفت پاسارگاد فله مذاب صادراتی بشکه قیر شل قیر مخلوط قیر با انواع گرید و انواع انالیزجهت فروش داخلی و فروش صادراتی شرکت نهفت پایارگاد با دارا بودن تعداد 6 پالایشگاه قیرفعال در ایران یکی از بزرگتزین …