قیر کارتنی صادرات پاکستان

  قیر کارتنی صادرات پاکستان شرکت نفت میعاد کاسپین قیرکارتنی صادرات پاکستان گرید 90/15 شرکت نفت میعاد کاسپین تولید کنده قیر کارتنی با انواع گرید قیر سفت وصادرات به کشورهای مقصد میباشد parat.com/v/oeMVj