گواهینامه ها قیر ایزوگام

گواهینامه ها قیر ایزوگام

شرکت نفت میعاد کاسپین

گواهینامه ها قیر ایزوگام شرکت نفت میعاد کاسپین

تولید کننده 5 برند ایزوگام با نشان استاندارد و ایزو و تولید انواع قیر شل |سفت|مخلوط|کارتن|

گواهینامه-ایزو-9001-2015-قیر-ایزوگام-شرکت-نفت-میعاد-کاسپینگواهینامه-سی ای-قیر-ایزوگام-شرکت-نفت-میعاد-کاسپینگواهی-عضویت-نفت-میعاد-کاسپین-اتاق-بازرگانی-صنایع-معادن-کشاورزی-تهران