شرکت نفت میعاد کاسپین

گواهینامه های قیر و ایزوگام

شرکت نفت میعاد کاسپین تولید کننده ی 5 برند قیر و ایزوگام با نشان استاندارد و ایزو و همچنین دارای گواهینامه های قیر و ایروگام معتبر

گواهینامه-ایزو-9001-2015-قیر-ایزوگام-شرکت-نفت-میعاد-کاسپین
گواهینامه-سی ای-قیر-ایزوگام-شرکت-نفت-میعاد-کاسپین
گواهی-عضویت-نفت-میعاد-کاسپین-اتاق-بازرگانی-صنایع-معادن-کشاورزی-تهران

شرکت نفت میعاد یکی از برترین تولید کنندگان قیر و سایر محصولات نفتی در ایران است که از سال 1382 کار خود را آغاز کرد. این شرکت دارای مدارک معتبر بوده و همچنین تولید کننده ی 5 برند قیر و ایزوگام است. شرکت نفت میعاد کاسپین همواره سعی کرده است محصولات خود را با استفاده از مواد اولیه ی درجه یک تولید کرده و محصولاتی باکیفیت روانه ی بازار کند. علاوه بر کیفیت بالای محصولات، قیمت بسیار مناسب این شرکت محبوبیت آن را در بازار قیر و ایزوگام دوچندان کرده است. 

گواهینامه های شرکت نفت میعاد کاسپین

شرکت نفت میعاد کاسپین تولید کننده ی 5 برند قیر و ایزوگام با نشان استاندارد و ایزو و دارای گواهینامه های قیر و ایروگام معتبر

شرکت نفت میعاد یکی از برترین تولید کنندگان قیر و سایر محصولات نفتی در ایران است که از سال 1382 کار خود را آغاز کرد. این شرکت دارای مدارک معتبر بوده و همچنین تولید کننده ی 5 برند قیر و ایزوگام است. شرکت نفت میعاد کاسپین همواره سعی کرده است محصولات خود را با استفاده از مواد اولیه ی درجه یک تولید کرده و محصولاتی باکیفیت روانه ی بازار کند. علاوه بر کیفیت بالای محصولات، قیمت بسیار مناسب این شرکت محبوبیت آن را در بازار قیر و ایزوگام دوچندان کرده است. 

گواهینامه-ایزو-9001-2015-قیر-ایزوگام-شرکت-نفت-میعاد-کاسپین
گواهینامه-سی ای-قیر-ایزوگام-شرکت-نفت-میعاد-کاسپین
گواهی-عضویت-نفت-میعاد-کاسپین-اتاق-بازرگانی-صنایع-معادن-کشاورزی-تهران

گواهینامه های قیر و ایزوگام

شرکت نفت میعاد کاسپین تولید کننده ی 5 برند قیر و ایزوگام با نشان استاندارد و ایزو و همچنین دارای گواهینامه های قیر و ایزوگام معتبر

گواهی-عضویت-نفت-میعاد-کاسپین-اتاق-بازرگانی-صنایع-معادن-کشاورزی-تهران

شرکت نفت میعاد یکی از برترین تولید کنندگان قیر و سایر محصولات نفتی در ایران است که از سال 1382 کار خود را آغاز کرد. این شرکت دارای مدارک معتبر بوده و همچنین تولید کننده ی 5 برند قیر و ایزوگام است. شرکت نفت میعاد کاسپین همواره سعی کرده است محصولات خود را با استفاده از مواد اولیه ی درجه یک تولید کرده و محصولاتی باکیفیت روانه ی بازار کند. علاوه بر کیفیت بالای محصولات، قیمت بسیار مناسب این شرکت محبوبیت آن را در بازار قیر و ایزوگام دوچندان کرده است. 

گواهینامه-ایزو-9001-2015-قیر-ایزوگام-شرکت-نفت-میعاد-کاسپین
گواهینامه-سی ای-قیر-ایزوگام-شرکت-نفت-میعاد-کاسپین