شرکت نفت میعاد کاسپین

چرا ایزوگام دلیجان نه؟

چرا ایزوگام دلیجان نه؟

شرکت نفت میعاد کاسپین

اچرا ایزوگام دلیجان نه؟چرا ایزوگام تهران اره؟کدام ایزوگام بهتر است؟ایزوگام خوب قیمت چند از کجا بخریم

به دلیل همنام بودن تعدادی زیادی برند با پیشوند و پسوند دلیجان

چرا ایزوگام دلیجان نه؟

به دلیل تعداد زیاد کارخانه در دلیجان و رقابت شدید

چرا ایزوگام دلیجان نه؟

به دلیل رقابت بین حدود 200 کارخانه تولیدی در یک منطقه کوچک

چرا ایزوگام دلیجان نه؟

به دلیل نا اشنا بودن مصرف کننده با یه ایزوگام خوب

به دلیل فروش به هر قیمتی و با هر کیفیتی به مصرف کننده

به دلیل ارزان تعداد بی شمار با پسوند وپیوند دلیجان بودن و هر ارزانی بی علت نیست

چرا ایزوگام دلیجان نه؟

به دلیل زیر زمینی بودن تعدادی از برندهای دلیجان

ایزوگامی که نظارت کافی بر ان شده

کدام ایزوگام بهتر است؟

ایزوگامی که از نصاب معتبر و با سابقه بخرید

ایزوگامی که در سامانه موسسه استاندارد قبل پیگیری باشد

کدام ایزوگام بهتر است؟

ایزوگامی که چسبندگی بالا داشته باشد

ایزوگامی که زمان شعله دادن با شعله کمی شیره بیرون دهد

کدام ایزوگام بهتر است؟

کارخانه سازنده بر روی لیبل مشخص باشد تا در صورت خرابی جوابگو باشد

کدام ایزوگام بهتر است؟

از کارخانه تا محل نصب مسافت طولانی در راه نباشد تا دفرمه نشود

کدام ایزوگام بهتر است؟

مشخصات کامل تولید کننده و شماره علامت استاندارد داشته باشه

کدام ایزوگام بهتر است؟

در فصل مصرف تولید شده باشه و مدت زیاد انبار نشده باشد

ایزوگام خوب قیمت چند؟

بسته به مواد اولیه در زمان تولید قیمت درستی داشته باشه

ایزوگام خوب قیمت چند؟

اگر شما از چند جا استعلام قیمت کردید و یکدفعه یکی از فروشنده ها قیمت پایین داد

حتما بدانید که این برند کیفیت ندارد و هرگز نخرید

چرا ایزوگام تهران بخریم ؟

در تهران تیم نظارتی فراوان است

در تهران رقابت بر سر کیفیت هست تا قیمت

نزدیکی پایشگاه به شرکتهای تولیدی

به دلیل نظارت بیش از حد کارخانه زیر زمینی در تهران کمتر وجود دارد

به دلیل مرکز بودن و مصرف بالا

ایزوگام انباری ساخت ,تهران در بازار کمه

به دلیل مسافت کم با اجرا ایزوگام سالمتر دست مصرف کننده میرسد

و با تاریخ تولید روز از کارخانه ارسال میگردد

استعلام قیمت 09121901230 نفت میعادکاسپین