نصب ایزوگام در هوای سرد بارونی و برفی

نصب ایزوگام در هوای سرد بارونی و برفی

شرکت نفت میعاد کاسپین

نصب ایزوگام در هوای سرد بارونی و برفی چه معایب و چه مزایای دارد؟

نصب ایزوگام در هوای سرد بارونی و برفی چه معایب و چه مزایای دارد؟

نفت میعاد کاسپین ایزوگام قیر را در 5 برند به بازار داخلی و صادراتی

معمولا در بارون و برف ایزوگام نصب نمیکنند و همیشه ایزوگام را

در سطح خشک و تمیز نصب میکنن و از نصب ایزوگام بر روی محل

خیس و مرطوب باید اجتناب کرد

نصب ایزوگام در هوای سرد بارونی و برفی

نظر خودتان را ارسال کنید