شرکت نفت میعاد کاسپین

مصالح فروش انواع قیر

مصالح فروش انواع قیر

شرکت نفت میعاد کاسپین

مصالح فروش انواع قیر بشکه کارتن حلب مخلوط  شل را پخش میکند با شما ره

09121901230 تماس بگیرید جهت خرید انواع قیر ایزوگام قیر بشکه شل و قیر کارتن

و قیر سطلی شل قیر سطلی سفت قیر سطلی مخلوط قیر حلب شل قیر حلب سفت

قیر بشکه 220 شل فروش به قیمت در بکارخانه در تمامی مصالح فروشان کشور

قیر بشکه 220 سفت فروش به قیمت در بکارخانه در تمامی مصالح فروشان کشور

قیر بشکه  220 مخلوط فروش به قیمت در بکارخانه در تمامی مصالح فروشان کشور

قیر کارتن 10 کیلویی سفت با گرید 90/15

قیر کارتن 20 کیلویی سفت با گرید 90/15

قیر بشکه 100 گیلویی شل فروش به قیمت در بکارخانه در تمامی مصالح فروشان کشور

قیر بشکه 100 کیلویی فروش به قیمت در بکارخانه در تمامی مصالح فروشان کشور

قیر بشکه 50 کیلویی  شل فروش به قیمت در بکارخانه در تمامی مصالح فروشان کشور

قیر بشکه  50 کیلویی مخلوط فروش به قیمت در بکارخانه در تمامی مصالح فروشان کشور

قیر نیم بشکه شل فروش به قیمت در بکارخانه در تمامی مصالح فروشان کشور

قیر نیم بشکه سفت فروش به قیمت در بکارخانه در تمامی مصالح فروشان کشور

تولید انواع گرید قیر

تولید انواع قیر خاص

تحویل رایگان قیر به ظرفیت یهک دستگاه خاور 5 تن در شهر تهران

تحویل رایگان قیر به ظرفیت یهک دستگاه خاور 5 تن در شهر رباط کریم

تحویل رایگان قیر به ظرفیت یهک دستگاه خاور 5 تن در شهر اسلامشهر

تحویل رایگان قیر به ظرفیت یهک دستگاه خاور 5 تن در شهر جاجرود

تحویل رایگان قیر به ظرفیت یهک دستگاه خاور 5 تن در شهر  قم

تحویل رایگان قیر به ظرفیت یهک دستگاه خاور 5 تن در شهر پرند

تحویل رایگان قیر به ظرفیت یهک دستگاه خاور 5 تن در شهر پردیس

تحویل رایگان قیر به ظرفیت یهک دستگاه خاور 5 تن در شهر حومه کل مناطق تهران

قیمت فروش ایزوگام قیر در شهریار

قیر کارتنی 10 کیلو 20 کیلو

قیر کارتنی 10 کیلو 20 کیلو

قیر سطل 25 کیلو

 

نظر خودتان را ارسال کنید