لیست فروش محصولات قیر و ایزوگام به همراه تصویر

لیست فروش محصولات قیر و ایزوگام به همراه تصویر

لیست فروش محصولات قیر و ایزوگام به همراه تصویر شرکت نفت میعاد کاسپین

09121901230 ایزوگام شرق ایزوگام سایدا ایزوگام مرداد پشم شیشه و M.C.O

 

تکبام تهران

ایزوگام تکبام تهران پلیمری -265000 – هزارتومان

 

ایزوگام شفق شرق

ایزوگام شفق شرق پلیمری -265000 هزارتومان

ایزوگام ام سی او

ایزوگام ام .سی . او پلیمری 4 میل 280000 هزار تومان

 

 

ایزوگام سایدا

ایزوگام سایدا 4 میل پلیمری -270000- هزار تومان

 

ایزوگام مرداد پشم شیشه 4 میل

ایزوگام مرداد پشم شیشه -255000 -هزار تومان

قیر سطلی مخلوط

قیر سطلی مخلوط 20 کیلویی 170000 – هزار تومان

نظر خودتان را ارسال کنید