شرکت نفت میعاد کاسپین

فروش ایزوگام کرج ملارد فردیس

فروش ایزوگام کرج ملارد فردیس

شرکت نفت میعاد کاسپین

فروش ایزوگام کرج ملارد فردیس شرکت نفت میعاد کاسپین با حمل رایگان

به مقدار 120 رول ظرفیت یک دستگاه کامیون خاور به جهت رفاه حال مناطق فو

حمل رایگان 120 رول تمام مناطق مذکور با مقدار یه خاور شامل حمل رایگان

منبعد شرکت تصمیم گرفته به مناطق فوق با فروش نقدی و جهت رفاه سازمانها

ادرات شرکتها به مقدار 1200 متر یا 120 رول که ظرفیت یه خاور میباشد به مناطق

فوق حمل رایگان انجام دهد

توجه داشته باشید حمل رایگان فقط شامل فروش نقدی میباشد و فرو ش اعتباری

شامل مورد فوق نمیباشد

جهت استعلام قیمت با کازشناسان فرو ش 09121901230 تماس بگیرید

 

قیمت ایزوگام سایدا

 

 

نظر خودتان را ارسال کنید