شرکت نفت میعاد کاسپین

قیمت ایزوگام شرق ورامین قرچک چرمشهر

قیمت ایزوگام شرق ورامین قرچک چرمشهر

شرکت نفت میعاد کاسپین

قیمت ایزوگام شرق ورامین قرچک چرمشهر وسایر نقاط حومه تهران

به مقدار 120 رول جهت رفاه حال اهالی مناطق فوق حمل رایگان یک خاور ایزوگام

منبعد شرکت تصمیم گرفته به مناطق فوق با فروش نقدی و جهت رفاه سازمانها

ادرات شرکتها به مقدار 1200 متر یا 120 رول که ظرفیت یه خاور میباشد به مناطق

فوق حمل رایگان انجام دهد

توجه داشته باشید حمل رایگان فقط شامل فروش نقدی میباشد و فرو ش اعتباری

شامل مورد فوق نمیباشد

جهت استعلام قیمت با کازشناسان فرو ش 09121901230 تماس بگیرید

قیمت ایزوگام در ورامین قرچک چرمشهر پلیمری 2 لایه فویل دار 4 میل 10متری تولید تهران

 

ww.abarbazar.com/Miadcaspianoil/products/30864

WWW.jaypasargadoil.com

https://www.eranico.com/fa/seller/8930

نظر خودتان را ارسال کنید