شرکت نفت میعاد کاسپین

قیر کارتنی صادرات پاکستان

 

قیر کارتنی صادرات پاکستان

شرکت نفت میعاد کاسپین

قیرکارتنی صادرات پاکستان گرید 90/15 شرکت نفت میعاد کاسپین تولید

کنده قیر کارتنی با انواع گرید قیر سفت وصادرات به کشورهای مقصد میباشد

parat.com/v/oeMVj

 

 

 

 

نظر خودتان را ارسال کنید