فروش قیر مخلوط

فروش قیر مخلوط در تهران و شهرستانهای سطح کشور در حال حاضر

یکی از فعالیتهای شرکت میباشد قیر مخلو ط به جهت گرید بالای خودش

و شزایط اب و هوای ایران در تمام نقاط کشور برای امر ساختمان سازی

و عایق کاری پی ساختمان و دیوارهای مناطق مرطوب و سقف  سازه ها

مورد استفاده قرار میگیرد همچنین از این نوع قیر به دلیل درج ه نفوذ پذیری

در امر تولید ایزوگام و یا عایق رطوبتی استفاده میگردد

شرکت ما قیر مخلوط را در انواع مختلف به شرح زیر در بازار عرضه میدارد

فروش قیر مخلوط

قیر مخلوی در حلب 17 کیلویی

قیر مخلوط در سطل 20 کیلویی

قیر مخلوط در بشکه 50 کیلویی

قیر مخلوط در بشکه 100 کیلویی

قیر مخلوط در بشکه 220 گیلویی

قیر مخلوط مذاب در تانکر (فله)

که گلیه این محصولات در داخل ایران بیشتر مصرف دارد

جهت در یافت مشاوره با شماره  09121901230 تماس حاصل نمایید

قیمت قیر ساختمانی اصفهان
قیمت قیر ساختمانی اصفهان

نظر خودتان را ارسال کنید