شرکت نفت میعاد کاسپین

فروش ایزوگام ارزان هشتگرد ابیک قزوین

فروش ایزوگام ارزان هشتگرد ابیک قزوین 

شرکت نفت میعاد کاسپین

فروش ایزوگام ارزان هشتگرد ابیک قزوین پلیمری 2 لایه فویل دار 4

میل 10متری تولید تهران با نرخ و فروش به قیمت عالی و حمل رایگان

با نرخ و فروش به قیمت عالی و حمل رایگان

قیمت ایزوگام استاندارد در هشتگرد ابیک قزوین شرکت نفت میعاد کاسپین با

حمل رایگان 120 رول تمام مناطق مذکور با مقدار یه خاور شامل حمل رایگان

منبعد شرکت تصمیم گرفته به مناطق فوق با فروش نقدی و جهت رفاه سازمانها

ادرات شرکتها به مقدار 1200 متر یا 120 رول که ظرفیت یه خاور میباشد به مناطق

فوق حمل رایگان انجام دهد

توجه داشته باشید حمل رایگان فقط شامل فروش نقدی میباشد و فرو ش اعتباری

شامل مورد فوق نمیباشد

 

قیمت ایزوگام سایدا

 

نظر خودتان را ارسال کنید