شرکت نفت میعاد کاسپین

شرایط اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی ایزوگام 

شرکت نفت میعاد کاسپین

شرایط اعطای نمایندگی ایزوگام  شرکت نفت میعاد کاسپین دارای 5 برند معتبر

در تولید ایزوگام پلیمری با نشان استاندارد ملی ایران و ایزو 9001 و CE اروپا

احتراما شرکت نفت میعاد کاسپین در نظر دارد طی روز های آتی به مناطق خاصی در کشور

عزیزمان نمایندگی ویژه به همکاران دارای شرایط مربوطه اعطا نماید

لذا شرایط اعطای نمایندگی به شرح زیر اعلام می گردد

  1. داشتن سابقه پنج ساله مرتبط با توزیع و فروش قیر و ایزوگام در منطقه مورد درخواست
  2. دارا بودن مکان مناسب به همراه مجوز های قانونی مربوطه
  3. اختصاص ضمانت نامه بانکی به میزان مورد توافق نسبت به منطقه مورد تقاضا
  4. قبول شرایط جداول فروش مرتبط با محل مورد تقاضا

خاطر نشان می گردد امکان دریافت چک ضمانت به جای اختصاص ضمانت نامه بانکی جهت همکاران

متقاضا دارای اسناد ملکی به نام خود می باشند فراهم است، لذا جهت سهولت

در امر قرارداد ارائه مدارک جهت اثبات این امر برای شرکت کافی خواهد بود.

تعهدات شرکت نسبت به نمایندگان رسمی

  1. عدم فروش مستقیم از طرف شرکت در منطقه مورد توافق طی قرارداد نمایندگی
  2. فروش مشروط با قید تنفس فروش تا حداکثر سه ماه با احتساب دریافت چک فروش مربوطه
  3. فروش نقدی ویژه به میزان تخفیف حداکثر ده درصد مختص نماینده رسمی
  4. اعمال تخفیفات تا سقف پنج درصد نسبت به فروش حجمی سالانه به نمایندگی نسبت به
  5. جداول فروش فصلی اختصاص داده شده از طرف شرکت

شماره واتساپ جهت ارسال مدارک 09121901230

تیم پشتیبانی و فروش ایزوگام شرکت نفت میعاد کاسپین

 

نظر خودتان را ارسال کنید