شرکت نفت میعاد کاسپین

درباره ما

درباره ما

شرکت نفت میعاد کاسپین

درباره ما درباره ما شرکت نفت میعاد کاسپین تولید کننده

قیر |ایزوگام |دارنده 5 برند با نشان استاندارد و CE و ایزو

شرکت نفت میعاد کاسپین از سال 1394 به صورت رسمی در شبکه بازرگانی کشور ثبت گردیده است.

این در حالیست که تیم موسسین شرکت با پیش ضمینه نفتی و بازار هدف صادراتی،

از سال 1372 وارد عرصه تجارت شده اند. شرکت نفت میعاد کاسپین دارای

کد خرید از بورس کالا و کد خرید از بورس انرژی می باشد.

شرکت دارای 5 برند قیر ایزوگام و مشتقات نفتی میباشد

برند M.C.O شاخص برندای شرکت میباشد که هم در تولید قیر و ایزوگام

و مشتقات نفتی و هم در صادرات انواع محصولات دارای طبقه میباشد

درباره ما