تولید ایزوگام پشم شیشه مرداد

تولید ایزوگام پشم شیشه مرداد

شرکت نفت میعاد کاسپین

تولید ایزوگام پشم شیشه مرداد شرکت نفت میعاد کاسپین

با تولید انواع قیر و ایزوگام استاندارد صادراتی و داخلی یا برند شرق |پشم شیشه|تکبام|

نظر خودتان را ارسال کنید