شرکت نفت میعاد کاسپین

تولید ایزوگام پشم شیشه مرداد

تولید ایزوگام پشم شیشه مرداد

شرکت نفت میعاد کاسپین

تولید ایزوگام پشم شیشه مرداد شرکت نفت میعاد کاسپین

با تولید انواع قیر و ایزوگام استاندارد صادراتی و داخلی یا برند شرق |پشم شیشه|تکبام|

نظر خودتان را ارسال کنید