تلفن : 02156225480-02156223863
موبایل : 09121901230
فکس : 02156225480
صندوق پستی:18335148

آدرس دفتر مرکزی :تهران جاده قدبم قم بعد از پلیس راه انتهای کوچه بلوط

آدرس کارخانه : تهران جاده قدبم قم بعد از پلیس راه انتهای کوچه بلوط