احمدی نژاد تاییدصلاحیت نشد

احمدی نژاد تاییدصلاحیت نشد .طبق اخرین اخبار سایر خبر گذاری های معتبر به احتمال زیاد احمدی نژاد از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت خواهد شد. اما نکته مهم اینست که چنانچه احمدی نژاد تاِیید طلاحیت گردد جامعه جهانی نسبت به سابقه احمدی نژاد در عدم به رسمیت شناختن هلوکاست واکنش منفی نشان داده و موجب … ادامه خواندن احمدی نژاد تاییدصلاحیت نشد